Construïm el camí
Em dius
Fent iardes
Forts cavalls
Sempre
Travesso un núvol
Xirinacs